Atomes, tek bir hedefe odaklanmış olan dinamik, hevesli ve profesyonel bir şirkettir:
çevreye saygılı bir şekilde vatandaşlarımızın yaşadığı, çalıştığı, oynadığı ve
tıbbi destek aldığı ortamların kalitesini sürekli olarak artırmak.

Biz Kimiz

Atomes, kimyasal ve biyoteknolojik hijyen ürünleri endüstrisinde liderdir. Yetkili doktorlarının gücü sayesinde, Atomes benzersiz hijyen ürünleri ve yeni zorlukların karşılanması için muteşem yetenekler sunar.

Tarih ve Misyon

Atomes, 1999 yılında bir biliminsanı takımı tarafından Kanada'da kuruldu. Bu profesyonel endüstriyel kimyagerler ve mikrobiyologlar, kamu hijyeninin büyüyen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için teknik bilgi ve tecrübelerini ürünlerin gelişimi için kullandılar. Daha katı bir sanitasyon kontrol yönteminin kamu sağlığını korumayı geliştireceğine inandılar. Atomes'in kurucuları dinamik, hijyenik ürünler ve ilgili servisler alanında yenilikçi bir firmanın temellerini başarıyla attılar.

Atomes, en başından beri, gıda işleyen kurumlar için özel kimyasalların araşırma, üretim ve pazarlamasında her zaman için orijinal felsefesine bağlı kaldı: "Yenilikçilik ile çözüm sağlayıcı."

Bugün, ekipleriyle desteklenen bilim insanı takımı ile Atomes:

 • Ticari, endüstriyel ve kurumsal pazarlar için 100'ün üzerinde kimyasal ve biyoteknolojik özel ürünler geliştiriyor ve üretiyor.
 • Temel kimyasal yüzey aktifler ve emülsiyonlar, biyoteknlojoik uygulamalar için patojenik olmayan türler geliştiriyor ve üretiyor.

Atomes, dinamik, hevesli ve profesyonel bir şirkettir ve tek bir hedefe odaklanır: Doğaya saygılı bir şekilde insanların yaşadığı, çalıştığı, oynadığı, çalıştığı ve tıbbi bakım aldığı çevrenin kalitesini ve yaşam süresini arttırmak.

Pazarlama

Ürün ve hizmetlerin pazarlanması son derece etkin bir analiz süreci ve müşterinin ihtiyaçlarını karşılama sonucunda oluşur. Tüm pazarlama fazlarında katma değer, performans ve kalitenin geliştirilmesine önem verilir.

Atomes, çözüm profesyonelleri takımı en gelişmiş bilimsel ve pazarlama araçlarını ve Atomes ürün ve hizmetlerinin avantaj ve ekonomik kalitesini vurgulayan çalışmaları kullanır.

Ayrıca Atomes'in, her bir müşterinin ihtiyaçlarını karşılama garantisini verebilmek için hijyen programlarının etkili bir şekilde uygulandığından emin olmak adına distiribütör, temsilci ve ticari partnerleri işe alan, eğiten ve destekleyen ürün hattı uzmanları bulunur.

NE YAPIYORUZ

Atomes, 100'den fazla kimyasal ve biyoteknolojik hijyen ürününün Montreal Kanada'daki tesisinde üretir, bu tesiste aynı zamanda araştırma ve geliştirme aktviteleri yapılır.

Üç ana mikser ve bir bioreaktör ile, Montreal tesisi ulusal pazarın talebini, ilave olarak yenilikçi ve katma değer üreten ürün segmentlerinin ithalatının büyük bir çoğunluğunu karşılayabilir.

Atomes, aşağıdakileri de içeren özel kimyasal ve satitizerlerin (dezenfektan) tüm ürün hattını sunar:


 • Köpürmeyen asidik temizleyiciler
 • Köpüren asidik temizleyiciler
 • Köpürmeyen alkalin yağ çözücüler
 • Köpüren alkalin yağ çözücüler
 • Köpürmeyen klorlu alkalin temizleyiciler
 • Köpüren klorlu alkalin temizleyiciler
 • Kuarterner amonyum klorid içeren sanitizerler
 • Likit anti-bakteriyal el sabunu
 • Otomatik bulaşık makineleri için deterjan
 • Su arıtma için özel kimyasallar

Bu ürünler Kanada sağlık Bakanlığı ve Kanada Tarım Bakanlığı (Canadian Food Inspection Agency) tarafından onaylıdır. Sanitizerler DIN numarasına sahiptir.

Kimasal Hijyen Ürünleri

Atomes, bakım sağlama, yüzey koruma ve dezenfeksiyon, yağ çözme ve sanitasyon, bulaşık makinesi kullanımı ve kötü koku giderme, organik ve mineralli sular ve insan çevresindeki diğer bir çok uygulama için 100'den fazla yenilikçi kimyasal ve biyoteknolojik hijyen çözüm sunar.

Biyoteknolojik Ürünler

Atomes, aşağıdakileri de içeren nötr yağ çözücü, stabil enzimatik ürünler ve stabil bakterisel ürünler içeren tam bir ürün hattı sunar:

 • Gıda endüstrisi için biyoteknolojik yağ çözücü ve temizleyiciler
 • Koku kontrolü için biyoteknolojik ürünler
 • Organik tortu arıtımı için biyoteknolojik ürünler
 • Atık su ve petrokimyasal atık arıtımı için biyoteknolojik ürünler
 • Septik tank, lagun ve havuz arıtımı için biyoteknolojik ürünler

Kalite Kontrol

Atomes'te kalite kontrol, formulasyon, dağıtım ve satış sonrası hizmet bazında, şirket konumunun hijyen endüstrisindeki standartların üstünde olmasını sağlayan devamlı bir süreçtir.

Esas olarak, ham maddeden ticarileşmeye kadar tüm ürün tasarımı, endüstrideki teknik standartların aşılmasını sağlamak, kanunlara bağlı kalarak daha iyi uygulama performansı sağlamak ve Atomes'in çevresel misyonunu yerine getirebilmek için dikkatli bir şekilde kontrol edilir.

Atomes, kimya ve biyoteknoloji üzerine 25'ten fazla kalite kontrol testi yürütür ve bunu yaparken ürüne göre Kanada kanunlarına ve uluslararası kanunlara bağlı kalır. Kullanımlarındaki özel talimatlara ek olarak, ürünün pazarlandığı bölge farketmeksizin uzun vadeli stabilite standartları ve sıcaklık değişiklikleri varyasyonlarındaki bir kaç döngüye tepki için ürün testi yapılır.

Sunduğumuz hizmetler:

 • HACCP Procedures.
 • HACCP Prosedürleri.
 • Yıkama ve sanitasyon eğitimi.
 • Mikrobiyoloji ve temizleyicilerin bileşimi eğitimi.
 • Test setleri, temizleyici ve sanitizer konsantrasyonunu belirleme prosedürleri.
 • Spesifik ihtiyaçlarınızı gidermek için özel ürün tasarımı.
 • Yüzeylerde bakteri sayımı ve mikrobiyolojik analiz.

Son olarak, her bir Atomes ürününe bir batch numarası atanır, bu da ürünün takip edilebilmesini sağlar. Hijyen endüstrisinde Atomes, sadece inovasyon ve katma değerde değil, aynı zamanda kalite kontrolünde bir STANDART BELİRLEYİCİ'dir.

Bu biyoteknoloji içeren ürünler:

 • Nötrdür
 • Biyolojik olarak parçalanabilir
 • Çevre dostudur
 • Yüzeylerde kullanımı güvenlidir
 • Kullananlar için güvenlidir
 • Zehirli değildir

NEREDEYİZ

Merkez Ofis:

Boul Levesque, Laval Qc

info@atomesbio.com

Türkiye Ofis:

1789 Sok No:7 Daire:1 Bostanlı Mahallesi

İzmir Türkiye

Tel/Fax :+90 232 337 20 71

info@atomeshc.comANA SAYFA     İLETİŞİM
Email: info@atomeshc.com Telefon:+90 232 337 20 71 Copyright © 2015 All Rights Reserved
Website design & Development: Deniz Özçelik